Strategija in razvojna filozofija

Strategija razvoja

Datalab je usmerjen v razvoj poslovnih rešitev, ki so odprte, prilagodljive in zmogljive. Hočemo, da naše rešitve delujejo v vseh informacijskih okoljih in uporabnikom omogočajo prosto izbiro tehnologije glede na svoje poslovne strategije.

V Datalabu smo zavezani stalnim izboljšavam in inovacijam. Verjamemo v sposobnost in delavnost naših sodelavcev in partnerjev. Gojimo kulturo skupinskega dela, ki zaposlenim ob uporabi najmodernejše tehnološke podpore ter dodatnih znanj odpira poti za optimalo izkoriščanje in rast svojih potencialov.

Razvijamo poslovni informacijski sistem, ki je zgrajen modularno in dopušča enostavne razširitve z dodatnimi rešitvami naših razvojnih partnerjev. Uporabnikom zagotavljamo napredne funkcionalnosti, ki jim omogočajo prilagajanje informacijske podpore poslovanju in učinkovito dodajanje novih poslovnih storitev.

Od leta 2006 naprej je Datalab vključen v strateško partnerstvo z Oraclom, vodilnim svetovnim razvijalcem podatkovnih baz. Datalabove programske rešitve tako podpirajo podatkovni strežnik Oracle 10g, s čimer se je še razširil nabor tehnoloških platform, ki jih lahko izberejo končni uporabniki.

Razvojna filozofija, kaizen, in evolucijski razvoj programske opreme

V Datalabu verjamemo v evolucijski razvoj programske opreme. Našo razvojno filozofijo najboljše zajame japonski pojem kaizen – nenehno izboljševanje in napredovanje. Ta koncept je zelo razširjen v odprtokodni skupnosti, saj evolucijski razvoj dopušča hitre nadgradnje ob nizkih stroških. Vsebino nadgradenj določajo povratne informacije uporabnikov, javno testiranje in uporabniške skupine. Predloge ocenimo in uporabimo kot osnovo za specifikacijo sprememb. Specifikaciji sprememb sledi razvoj, testiranje in lokalizacija. Tako je vse pripravljeno za objavo nove nadgradnje. Uporabniki lahko se lahko sami odločajo, če bodo nadgradnjo namestili. Na ta način so uporabniki tudi razvojniki.

V minulih osmih letih smo to metodologijo razvili do potankosti. Imamo posebna orodja, ki samodejno sestavijo potrebno lokalizacijo programa. Mehanizem za spremljanje uporabniških zahtev je tesno povezan s pomočjo uporabnikom (Help Desk), kar nam omogoča načrtovanje, razporejanje sredstev in obveščanje uporabnikov. Namenski spletni strežniki omogočajo izdelavo in objavo video navodil. Razvili smo lastno orodje za pisanje navodil – Datalab DocuMentor, ki nam omogoča urejanje in usklajevanje obsežnih večjezičnih navodil.

Izdelava namenskih orodij in posledično povečanje storilnosti razvijalcev je eden najpomembnejših razlogov za uspeh Datalaba.

Evolucijski razvoj programske opreme
Kaizen je japonski koncept upravljanja, ki si prizadeva za nenehne postopne izboljšave. V bistvu gre za življenjsko filozofijo, ki pravi, da bi vsak vidik življenja morali nenehno izboljševati. Ključni elementi so kakovost, trud, udeležba vseh zaposlenih, pripravljenost na spremembe in sporazumevanje.

X