Organizacije in delovna telesa

Datalab in naši zaposleni aktivno sodelujejo v raznih domačih in mednarodnih organizacijah ter delovnih in standardizacijskih telesih.
Andrej Mertelj, izvršni direktor Datalaba, je vodja skupine za IKT pri Svetu vlade za konkurenčnost. Svet tvori 7 vertikalnih skupin (IKT, zdravje, materiali, promet & okolje, farmacija itd.) ter 3 horizontalne skupine (finančno-poslovno okolje, šolski sistem itd.). S tem smo dobili še več možnosti koristno vplivati na usmeritve slovenske vlade in pomagati IT industriji pridobiti mesto, ki bi ji kot fundamentu moderne družbe moralo pripadati.

KODA.SI je panožno združenje slovenskih razvijalcev programske opreme znotraj Združenja za informatiko pri Gospodarski zbornici Slovenije. Datalab je en od ustanovnih članov združenja, Andrej Mertelj pa deluje kot predsednik KODA.SI

PATENTI.SI je krovna organizacija, ki se je v letu 2005 bojevala proti sprejemu škodljive direktive o softverskih patentih, ki bi lahko ogrozila razvoj programske opreme v celotni Evropski skupnosti. Datalab je ustanovni član PATENTI.SI in je kril večino finančnih in organizacijskih potreb.

Foundation for Free Information Infrastructure je matična evropska organizacija ki se bori proti zapiranju inventivnosti in prevladi multikorporacij pri razvoju programske opreme. Andrej Mertelj je član ožje skupščine te organizacije.

Datalab je član Slovenskega inštituta za standardizacijo, kjer deluje v sklopu Tehničnega odbora za elektrotehniko, informacijsko tehnologijo in telekomunikacije SIST/TC ITC. EURO koordinacija pri GZS in MG je pripravljala podjetja na prehod Slovenije v evroobmočje. Predstavnika Datalab-a sta vodila delovno skupino za pripravo informacijskih sistemov pri KODA.SI, pripravljala gradiva ter koordinirala razčiščevanje odprtih vprašanj. Na seminarjih namenjenih podjetjem je predstavnik Datalaba predaval na petih delavnicah po vsej Sloveniji.

Delovno telo za standardizacijo e-poslovanja pri GZS in kasneje pri GS1 je namenjeno standardizaciji in popularizaciji elektronskega poslovanja med pravnimi subjekti in državnim okoljem.

Slovenska tehnološka platforma za programsko opremo in storitve, povezana z evropsko platformo NESSI (Networked European Software & Services Initiative), predstavlja odprto mesto združevanja znanja, strategij in potencialov za hitrejši razvoj panoge. Slovenska Tehnološka platforma za programsko opremo in storitve bo vplivala na večjo povezljivost in globalno dostopnost programske opreme, e-storitev ter hitrejše vpeljevanje novih spoznanj in tehnologij. Osnovno poslanstvo Tehnološke platforme je priprava in vpeljava novih pristopov, ki omogočajo razvoj slovenskega in evropskega gospodarstva z uporabo storitveno usmerjenih poslovnih modelov.

Čas je za korak naprej. Predlog akcijskega načrta za pospeševanje uvajanja e-poslovanja malih in srednjih podjetij »eMSP Slovenija 2007«.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo preko elektronske pošte ali na telefonski številki 01 252 98 24.

Iniciativa eMSP

V sodelovanju z nekaterimi podjetji in institucijami smo oblikovali akcijski načrt, v katerem predlagamo ukrepe in aktivnosti, ki omogočajo pospešitev e-poslovanja med podjetji in državno upravo.
X