Zakonodajne in PANTHEON novosti 2019

Posvet za računovodje

Sreda, 23. 01. 2019 od 9. do 16. ure
Poslovna hiša UNIJA, predavalnica Bor
Tržaška cesta 515, Brezovica pri Ljubljani

Od 1. 1. 2019 bodo podjetja morala uporabljati novi SRS 15 (2019). Leto 2019 pa prinaša tudi novosti na področju ZDDV-1, ZDDPO-2, Plač, prvo poročanje na ARSO ter obilo PANTHEON novosti (izdani računi in najemi v povezavi z SRS, spremembe oddaje obračuna DDV, DDPO, minimalne plača, novi REK – 1f, spremembe privoljenj, vodenje in poročanje o embalaži ter poslovni proces – Workflow za  zaključek leta, obračun DDV, avtomatska knjiženja in več) .

Udeležite se PANTHEON posveta za računovodje ter skupaj z nami in gosti odgovorite na naslednja vprašanja ter spoznajte:

 • Kako obravnavati nekatere najbolj tipične prihodke v skladu z novim SRS 15 (2019)?
 • Kako računovoditi poslovni najem v skladu s spremembami SRS?
 • Kakšne so spremembe in možnosti knjiženja računov, najemi v PANTHEONu, v povezavi z SRS?
 • Katere so novosti ZDDV-1 ter ZDDPO-2 in kako jih razumeti v praksi?
 • Kako dosegati avtomatizacijo obračuna DDV s pomočjo poslovnega procesa (Workflow) v PANTHEONu in kako oddati obračun DDV direktno preko spleta?
 • Kako si s poslovnimi procesi (Workflow) lahko olajšamo zaključek leta, avtomatska knjiženja?
 • Kako se pripraviti na oddajo DDPO ter letnega poročila za 2018 in katere so povezane novosti v PANTHEONu?
 • Katere so spremembe minimalne plače od januarja 2019 in spremembe pri obračunu plač v PANTHEONu?
 • Kako uporabljati novi REK – 1f ter katere so spremembe na področju privoljenj in jubilejnih nagrad v PANTHEONu?
 • Kako voditi in poročati podatke o embalaži v PANTHEONu in kako naj svetuje računovodski servis in več?

Ne poznate vseh odgovorov?
Prijavite se na posvet za računovodje, ki bo v sredo, 23. januarja 2019, ob 9. uri v Poslovni hiši UNIJA,
Tržaška cesta 515, Brezovica pri Ljubljani.

Program dogodka

Tema Trajanje Predavatelj
Davčne novosti po 1.1.2019
(skladno s spremembami ZDDV-1, ZDDPO-2,…)
9:00–10:30 (90 min) mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec z licenco ZDSS, Abeceda svetovanje in IPR
Odmor 10:30–10:50 (20 min)
Novosti in pomembne funkcionalnosti Blago/DDV v PANTHEONu 10:50–11:35 (45 min) ga. Senka Šrot, tehnologinja storitvenega centra Datalab SI d.o.o.
SRS 15 (2019) in najemi po novem 11:35–12:20 (45 min) mag. Darinka Kamenšek, p.r., ABC revizija d.o.o.
Odmor 12:20–12:40 (20 min)
Novosti in pomembne funkcionalnosti Denar v PANTHEONu 12:40–13:25 (45 min) g. Simon Klemen, produktni vodja za modul Denar, Datalab Tehnologije d.d.
Embalaža 2019 – kaj mora vedeti računovodja? (novosti skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo) 13:25–14:10 (45 min) ga. Ajda Pleterski, vodja pravne pisarne in svetovalka za področje Embalaža, Gorenje Surovina d.o.o.
Odmor 14:10–14:30 (20 min)
Vodenje embalaže in poročanje v PANTHEONu (skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo) 14:30–15:15 (45 min) ga. Leonida Kraševec, produktni vodja za modul Blago, Datalab Tehnologije d.d.
Novosti in pomembne funkcionalnosti v modulu Kadri/Plače 15:15–16:00 (45 min) ga. Ines Petek, tehnologinja storitvenega centra Datalab SI d.o.o.

Davčne novosti po 1.1.2019

(praktični nasveti davčnega svetovalca z licenco ZDSS, mag. Dejana Petkoviča, Abeceda Svetovanje in IPR)

Predstavili vam bomo novosti v ZDDV-1 in ZDDPO-2 ter poudarili nekaj pomembnih napotkov pri transakcijah s kapitalom po Zakonu o dohodnini.

1) Novosti v ZDDV-1

 • Kaj so kuponi in katere kupone poznamo v sistemu DDV
 • Izbira o načinu obdavčitve, pri prometu nepremičnin in najemnin po novem (dosedanja izjava po 45. členu ZDDV-1)
 • Posebnosti pri elektronskih storitvah
 • Novosti glede odbitnega deleža vstopnega DDV
 • Predložitev obračuna na podlagi samoprijave in obračun obresti

2) Novosti v ZDDPO-2

 • Nova določila o preprečevanju zlorab v ZDDPO-2
 • Katera je nadzorovana tuja družba in pomen novih določil
 • Dohodki nadzorovane tuje družbe

3) Pomembni vidiki obdavčitve dohodkov iz kapitala po trenutni ureditvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2)

Novosti in pomembne funkcionalnosti DDV v PANTHEONu

(ga. Senka Šrot, tehnologinja storitvenega centra Datalab SI d.o.o.)

 1. Avtomatizacija obračuna DDV – poslovni proces (Workflow).
 2. Oddaja obračuna DDV direktno preko spleta.
 3. Kreiranje poročil za revizorje
 4. Izboljšava preglednosti in kontrolinga za rekapitulacijsko poročilo
 5. Uporaba dveh različnih davčnih tarifih (v različnih davčnih obdobjih) in več.

Novosti SRS 15 (2019) in najemi po novem

(mag. Darinka Kamenšek, p.r., ABD revizija d.o.o.)

Dne 24.8.2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 – Prihodki. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu začnejo SRS 15 (2019) uporabljati 1.1.2019, preostala podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Prav tako je do 4.9.2018 potekala javna razprava o predlogu sprememb zaradi uskladitve zbirke SRS z MSRP 16 – Najemi. Spremembe so bile sprejete 17.10.2018 s strani strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in objavljene v Uradnem listu.

Osnovni cilj spremembe je poenotiti izkazovanje finančnega in poslovnega najema. V okviru predavanja vam bomo predstavili:

1) Predstavitev novega SRS 15:

 • Predstavitev modela petih korakov
  • Opredelitev pogodbe
  • Opredelitev izvršitvenih obvez
  • Določitev transakcijske cene
  • Razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze
  • Pripoznanje prihodkov
 • Predstavitev obravnavanj popustov
 • Praktični primeri obravnave nekaterih najbolj tipičnih prihodkov v skladu s novim SRS 15

2) Predstavitev najemov po predlogu spremenjenih SRS

 • Odpravlja sedanjo dvojnost računovodenja na poslovni in finančni najem
 • Izjeme za mala in mikro podjetja
 • Praktični primeri računovodnje poslovnega najema v skladu z osnutkom sprememb

Novosti in pomembne funkcionalnosti v modulu Denar, v PANTHEONu

(g. Simon Klemen, produktni vodja za modul Denar, Datalab Tehnologije d.d.)

 • Spremembe in možnosti knjiženja izdanih računov v povezavi s spremembami SRS 15.
 • SRS 19 – Najemi v PANTHEONu.
 • Oddaja DDPO/DDD neposredno iz PANTHEONa.
 • Priprava bilančnih poročil v PANTHEONu (hitra obnova obstoječih funkcionalnosti).
 • Kako si s poslovnimi procesi lahko olajšamo delo (zaključek leta, avtomatska knjiženja).
 • Izboljšave v zadnjem letu na praktičnih primerih.

Embalaža 2019 – kaj mora vedeti računovodja? (novosti skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo)

(ga. Ajda Pleterski, vodja pravne pisarne in svetovalka za področje embalaža, Gorenje Surovina d.o.o.)

 • Obveznosti po 1.1.2019
 • Namen in cilj novih določb – obveznosti poročanja o dajanju embalaže na trg (do 31.3.2019)
 • Kaj je embalaža in odpadna embalaža?
 • Kdaj je embalaža dana na trg RS?
 • Kdaj je vaše podjetje (podjetje vaše stranke) zavezano za vodenje evidence in poročanje?
 • Vrste embalaže (prodajna, skupinska, transportna)
 • Embalaža dana na TRG RS (razlike 25. in 34. člen uredbe)
 • Izjeme – kaj ne poročate v vašem podjetju (podjetju vaše stranke)?
 • Kako vzpostavimo evidenco o embalaži v vašem podjetju (podjetju vaše stranke)?
 • Nasveti za vodenje evidence po materialih in vrsti embalaže
 • Obveznosti za distributerje, proizvajalce ali pridobitelje
 • Praktični primeri za različne subjekte –  kaj je embalaža in kaj morajo poročati?
 • Odgovori in vprašanja

Vodenje embalaže in poročanje v PANTHEONu

(ga. Leonida Kraševec, produktni vodja za modul Blago, Datalab Tehnologije d.d.)

 • Proces vodenja evidenc in poročanja o embalaži v PANTHEONu
 • Registracija ARSO
 • Proces vnosa podatkov za embalažo v PANTHEONu
 • Poročanje in shema licenc
 • Primeri vnosa podatkov v šifrant identov (pod in nad 15 ton)
 • Masovni uvoz in razmnoževanje podatkov o embalaži
 • Obdelava podatkov o embalaži v PANTHEONu nad in pod 15 ton
 • Praktični primeri ARSO poročanja
 • Poročanje na DROE/FURS
 • eIzmenjva in WEB service
 • Odgovori in vprašanja

PANTHEON novosti in pomembne funkcionalnosti v modulu Kadri/Plače

(ga. Ines Petek, tehnologinja storitvenega centra Datalab SI d.o.o.)

 • novi REK–1f – obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah.
 • Sprememba minimalne plače od januarja 2019.
 • Spremembe od 1.2.2019 za januarske plače (z izplačilom v februarju).
 • Združevanje plačilnih nalogov iz rednega obračuna.
 • Novi izpis za Povzetek obračuna dohodkov (vročila delavcem do 31.1.2019).
 • IRIS obvestilo za izplačilo jubilejne nagrade
 • jubilejne nagrade (IRIS obvestilo za izplačilo jubilejnih nagrad, čarovnik v obračunu plače, avtomatski zagon opravil – DPA),
 • spremljanje privoljenj in praktični primeri (npr. delavci, ki jim bo potekla veljavnost privoljenja npr. za delo ponoči, nadurno delo itd. po raznih kolektivnih pogodb).

Partnerji dogodka

Naročilo posnetka dogodka – Posvet za računovodje, 23.1.2019

Vsa mesta na dogodku so zasedena. Priporočamo vam naročilo posnetka posveta. Polja, označena z zvezdico, so obvezna. Brez posredovanja teh podatkov vam ne moremo zagotoviti gradiv.

Več informacij o namenih obdelave, pravni podlagi, uporabnikih in obdobju hrambe vpisanih osebnih podatkov in o pravicah posameznikov v zvezi z osebnimi podatki: www.datalab.si/pravno-obvestilo/

Cena v predprijavi

65 EUR + DDV/osebo
do vključno 21. 01. 2019

Cena vključuje:

 • obisk vseh predavanj dogodka,
 • gradiva dogodka,
 • postrežbo in okrepčilo med odmorom.

Redna cena: 92,86 EUR + DDV/osebo. Velja za vse last minute prijave od 22.1.2019 dalje. Pridržujemo si pravice do spremembe programa.

Več informacij na 01 252 89 52

Za vse dodatne informacije o dogodku nas pokličite na številko 01 252 89 52 ali nam pošljite elektronsko sporočilo. Hitro vam bomo odgovorili.

X