Poslujte skladno z zakonodajo, prestopite v PANTHEON!

Kljub številnim prednostim elektronskega poslovanja mnogi še vedno izdajajo račune iz Worda, Excela ali preko paragonskih blokov. Od 31. 1. 2015 uporaba paragonskih blokov za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju ne bo več dovoljena, saj je bila sprejeta novela Zakona o davčnem postopku, s katero se za izdajanje računov brez uporabe računalniškega programa oz. elektronske naprave pri gotovinskem poslovanju uvaja obveznost izdaje računa z uporabo vezane knjige računov ali enega od poslovnih programov, ki so v skladu z ZdavP-2H.
Vsi programi, ki omogočajo fakturiranje, morajo v primeru gotovinskega plačila imeti dnevniške zapiske o spreminjanju ali spreminjanje računov onemogočiti.

Po naših raziskavah v Sloveniij še vedno obstajajo programi, ki tega ne omogočajo. Uporabnikom starih programov ali tistih, ki niso prilagojeni na ZDAVP-2f, priporočamo PANTHEON. Z njim boste poslovali elektronsko in brez ročnega vodenja, saj računovodjem ne bo potrebno pretipkavati podatkov iz vezanih knjig, uporabnikom pa ne dodatno vpisovati gotovinskih računov ločeno iz programa, ter popolnoma v skladu z zakonodajo (PANTHEON je skladen z ZdavP-2H)!

Takole mora potekati izdaja računov po novem:

Izdaja računov po novem
Poleg skladnosti z zakonodajo in ostalih prednosti PANTHEON omogoča tudi arhiviranje podatkov, najem strežnika za varno in ažurno poslovanje ter poslovanje z eRačuni. Preko storitve Gostovanja ponujamo licenci, ki sta primerni za vodenje poslovanja vaših strank:
Poslovite se od paragoncev

Dodatne prednosti za računovodje

  • Enostavno poslovanje z eRačuni
  • Brez nepotrebnega pretipkavanja
  • Brez nepotrebnega pošiljanja eRačunov na UJP portal
  • Povišana produktivnost in posledično znižani stroški
  • Večja povezanost z vašimi uporabniki na dolgi rok

Dodatne prednosti za uporabnike

  • Enostavno poslovanje z eRačuni
  • Brez nepotrebnega pošiljanja eRačunov na UJP portal
  • Ni potrebna vzporedna uporaba vezane knjige
  • Cenejše vodenje poslovanja zaradi prihranka časa, ki ga lahko namenite za razvoj podjetja

Znižajte si mesečni strošek PANTHEON-a

Našim zvestim uporabnikom, ki širijo dober glas o programu in ga priporočijo svojim strankam, od vsake novo prodane PANTHEON licence na Gostovanju pripišemo dve mesečni naročnini stranke kot dobropis pri najemu programa v naslednjem letu, kjer se vsak mesec obračuna sorazmerni delež.

Če se na podlagi vašega priporočila kdo odloči za nakup licenc, vas bomo za to nagradili z 10 % vrednosti licenc, kupljenih na podlagi vašega priporočila.

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite naše svetovalce in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!
X