Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo nekonsolidirane in konsolidirane nerevidirane poslovne rezultate prvega kvartala poslovnega leta 2018, ki se je pričelo dne 1.7.2017.

Poročilo  bo od 30.11.2017 dalje za obdobje pet let objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si).

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

X