Osveževanje in vzdrževanje PANTHEON-a

Poslovni informacijski sistem je kot živ organizem, ki se mora spreminjati in prilagajati. Že zunanje zahteve (npr. spremembe zakonodaje) zahtevajo nove verzije programske opreme. Še več sprememb in izboljšav je lastnih razvoju in napredku informacijskega sistema, ki ga dela vedno bolj uporabnega, stabilnega in hitrega. Hkrati pa se spreminja tudi tehnologija, ki je podlaga informacijskemu sistemu.

Osveževanje

Zaradi vsega omenjenega je potrebno nadomeščati programe z novimi verzijami, čemur rečemo nadgradnja. Do nadgradnje ste upravičeni, če imate sklenjeno osveževalno pogodbo ali krajše rečeno osveževanje. Osveževanje razen pri PANTHEON Gostovanju ni vključeno v ceno licenc.

Nadgradnje za PANTHEON izidejo najmanj enkrat vsake tri mesece, vmes pa še po potrebi paketi popravkov. Nadgradnjo lahko opravite sami, lahko pa to prepustite tudi vašemu podporniku – bodisi pooblaščenemu partnerju, bodisi samemu podjetju Datalab.

Cena za osveževanje PANTHEON-a je odvisna od števila in tipa licenc, ki jih ima uporabnik in se računa kot določen odstotek vrednosti pridobljenih licenc. Način izračuna cene osveževanja je pogojen z osveževalno pogodbo.

Vzdrževanje

S pojmom vzdrževanje označujemo vse dejavnosti, ki so potrebne za brezhibno delovanje programa, kar zajema pomoč pri namestitvi, nadgradnji in migraciji, splošno podporo pri uporabi programa in podobno. Tovrstne posege Datalab zaračunava po ceniku storitev, lahko pa z nami sklenete tudi vzdrževalno pogodbo, s katero vam pripada določen čas podpore (glede na obseg pogodbe), cenejše podporne ure in prioritetna obravnava.

Kako poteka osveževanje?

1. korak – Identifikacija

Ob sprožitvi osveževanja PANTHEON pošlje osveževalnemu strežniku podatke o tem, katera verzija je nameščena.
Uporabniki imajo namreč lahko različno pogostost osveževanja, saj recimo uporabnik A osvežuje svojo programsko opremo vsak mesec, uporabnik B je izpustil prejšnjo verzijo, uporabnik C pa je zadnjič osvežil svoje aplikacije pred šestimi meseci.

PANTHEON ne pošilja na strežnik nobenih drugih podatkov razen sistemskih podatkov o nameščeni programski opremi. Tajnost uporabnikovih poslovnih podatkov je pri osveževanju zagotovljena!

b

2. korak – Posredovanje registracijskih kod in seznama sprememb

Osveževalni strežnik iz posredovanih podatkov o nameščenih verzijah pri uporabniku sestavi seznam sprememb, ki jih potrebuje uporabnik za namestitev novih verzij.

Če je uporabnik pridobil nove licence (npr. povečanje števila uporabnikov, trajanje osveževalne pogodbe, novi moduli ali spremembe licenčnih modelov), strežnik izračuna nove avtorizacijske kode in jih pošlje v PANTHEON.

3. korak – Prenos sprememb

PANTHEON na podlagi seznama sprememb zahteva od strežnika prenos novih verzij programov in jih naloži v direktorij za osveževanje, ki se nahaja na lokalnem strežniku, od koder se bodo potem nameščale na uporabniške računalnike po podjetju.

Ker strežnik ve, katere verzije ima nameščene uporabnik, ne prenaša celotne nadgradnje od prve verzije naprej, ampak samo seznam sprememb, ki so relevantne za uporabnika in verzijo, ki jo ima trenutno nameščeno. Tako je namesto prenašanja približno 60 MB podatkov potrebno prenesti v povprečju le okoli 10 MB podatkov. Stroški osveževanja so tako občutno nižji.

4. korak – Ažuriranje podatkovne baze

PANTHEON po prenosu novih verzij požene nadgradnjo podatkovnih struktur. Med nadgradnjo popravi strukturo podatkovnih baz, ažurira oblike izpisov in postopkov, ki so shranjeni na SQL strežniku.

5. korak – Nameščanje na uporabniške računalnike

Računalnikov, na katerih teče v podjetju PANTHEON, je običajno več. Da bi se izognili osveževanju pri vsakem uporabniku posebej in s tem nepotrebnemu delu sistemskega administratorja, PANTHEON ob svojem zagonu preveri, če so na voljo nove verzije in avtomatsko zamenja verzijo pri vsakem uporabniku.
Tako je vzdrževalec informacijskega sistema razbremenjen, upravljanje novih verzij pa poteka centralno. Administrator ve, da z nadgraditvijo sistema iz svojega računalnika hkrati nadgradi vse računalnike v podjetju.

 

Osveževalna pogodba Cenik storitev

Več informacij

Za več informacij v zvezi z osveževanjem in vzdrževanjem PANTHEON-a nas pokličite na številko (01) 252 89 50 ali nam pošljite elektronsko sporočilo.
X