Obrazec za direktno obremenitev

V podjetju Datalab SI d.o.o. smo že od nekdaj zavezani k temu, da olajšamo vaše poslovanje na vsem mogočih ravneh in nižamo stroške vašega poslovanja. Kot uporabniku naših storitev vam zagotavljamo varnost, tehnično brezhibnost, stalno dostopnost in ekonomičnost storitev, ki vam omogočajo brezskrbno in zanesljivo opravljanje vašega dela.

Prihranite 5 minut mesečno

Prihranite 5 minut mesečno
Vaša poslovna banka prejme plačilni nalog za obremenitev vašega plačilnega računa, vključno s podatki o vašemu soglasju. Tako vi (plačnik) kot podjetje Datalab SI d.o.o. (prejemnik plačila) moramo imeti plačilni račun pri ponudnikih plačilnih storitev, ki so pristopili k shemi oz. k shemama SDD, kar nas zavezuje, da direktne obremenitve v državi in čezmejne direktne obremenitve izvajamo v skladu z zahtevami SEPA.
V želji, da bi vaše delo teklo čim bolj tekoče, vam ponujamo možnost direktne obremenitve vašega računa za poravnavo mesečnih obveznost pri osveževalnih pogodbah in obročnih plačilih.

Direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri na podlagi podpisanega soglasja za direktno obremenitev (ki ga pošljete nam in svoji banki) v podjetju Datalab SI omogočimo plačilno transakcijo oz. nalog za redno bremenitev vašega plačilnega računa.

Po prijavi v sosednjem obrazcu vam bomo poslali dva izvoda delno izpolnjenega soglasja. Na oba izvoda vpišite številko svojega transakcijskega računa (IBAN in SWIFT BIC), ju datirajte, podpišite in žigosajte. En izpolnjen izvod pošljite svoji banki, drugega pa nam.

Na obrazcu označite tudi datum bremenitve (8. ali 18. delovni dan v mesecu). Z izvedbo direktne obremenitve bomo pričeli z naslednjim mesecem po prejemu soglasja. O izvedbi direktne obremenitve boste vsakič obveščeni na našem poslanem računu.  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Več informacij

Za vse dodatne informacije in vprašanja v zvezi z direktnimi obremenitvami in plačili nas pokličite na (01) 252 89 20 ali nam pišite na elektronski naslov.
X