, , , ,

Sodobne stranke in poslovanje v oblaku

15 Dec 2020

Poslovanje v oblaku ima številne prednosti, a prva je, da lahko podjetja kakovostneje komunicirajo s svojimi strankami. Sodobne stranke želijo zadovoljiti svoje potrebe po načelu 24/7/365 in zato je dostopnost do npr. računovodskih storitev v oblaku zelo učinkovita rešitev, tako za stranko oz. uporabnika računovodskih storitev kot za ponudnika teh storitev. Čeprav se lahko prehod s konvencionalnega načina poslovanja na poslovanje v oblaku zdi relativno preprosta stvar, pa moramo poudariti, da se pri tem pojavijo tudi določeni izzivi, na katere se moramo pripraviti, da bi lahko uspešno ustregli strankam.

Kaj je javni oblak?

Javni oblak (ang. public cloud) je storitev, ki jo nudi neodvisni izvajalec, pri čemer storitve v oblaku na istem strežniku istočasno obiskujejo različni uporabniki. Javni oblak je odprt za vse uporabnike, ki rabijo storitve tega neodvisnega izvajalca, in hkrati so lahko nanj priključeni različni uporabniki. Pri tem lahko infrastrukturo javnega oblaka uporabljajo za lastne dejavnosti, brez medsebojnih motenj pri njihovem izvrševanju. Uporabniki plačajo samo tisti del storitev javnega oblaka, ki jih uporabljajo, in pri tem nimajo skrbi glede drugih pogojev, nujnih za delovanje oblaka (npr. administracija oblaka ipd.), temveč to za njih kot ponudnik storitev opravlja neodvisni izvajalec.

Poslovanje v oblaku in izzivi za stranke

Eden od izzivov za današnje stranke pri poslovanju v oblaku je lahko izbira vrste oblaka, ki ga bodo uporabljali za svoje poslovanje. Poleg javnega oblaka, ki je najpogosteje v uporabi, se lahko stranke odločijo še za druge oblike: zasebni oblak, skupnostni oblak ali hibridni oblak. Uporabniki storitev v oblaku se lahko ob ugotovitvi, da obstajajo različne možnosti navedenih vrst oblakov, znajdejo v dilemi: katero vrsto oblaka izbrati za svoje poslovanje?

Naslednji izziv za stranke je izbor ponudnika storitev v oblaku, ne glede na to, ali govorimo o storitvah neodvisnega izvajalca, torej o izboru ustrezne programske opreme za poslovanje v oblaku, ali o primeru npr. računovodskih storitev v oblaku. Da bi uspešno zadovoljili zahteve svojih strank, je običajno, da imajo neodvisni ponudniki storitev in ustvarjalci programske opreme – npr. tudi za računovodstvo – za poslovanje v oblaku že dogovorjeno partnersko sodelovanje, da bi svojim strankam olajšali izbiro storitev, ki so nujne za prehod na digitalno poslovanje.

Sodobne stranke in varnostni vidiki poslovanja v oblaku

Varnostni vidiki poslovanja v oblaku so eden od izzivov pri digitalni transformaciji poslovanja, predvsem če uporabljamo storitve npr. javnega oblaka. Čeprav je ponudnik storitev javnega oblaka zavezan k spoštovanju vseh potrebnih standardov (ang. cloud standards) in se profesionalno vede do vseh uporabnikov svojih storitev, pa vendarle obstajajo tudi skrbi, da bo do zaupnih podatkov in dokumentov podjetja dostopil »nekdo drug«, torej nepooblaščena oseba.

Ponudniki storitev v oblaku – neodvisni izvajalci oz. ustvarjalci programske opreme – za poslovanje v oblaku sicer jamčijo za varnost svojih storitev, a vseeno ne smejo zanemariti morebitnih tveganj na tem področju. Kot odgovor na potencialna tveganja morebitnih zlorab podatkov v oblaku ne smemo sprejeti odgovora z izjavami, da so podatki strank tudi pri konvencionalnem delu nezaščiteni, saj podjetja običajno ne razpolagajo z dovolj usposobljenega IT kadra. Če želijo, da jih stranke primerno razumejo in ohranijo zaupanje v storitve v oblaku, morajo biti odgovori ponudnikov storitev v oblaku podani v luči spodbujanja sprejetih ukrepov zaščite zaupnosti podatkov oz. uporabe varnostnih protokolov.

Kako digitalna transformacija pomaga sodobnim strankam?

Prenos podatkov, aplikacij in platform v oblak lahko prinese številne poslovne prednosti za podjetje, saj na ta način podjetje lahko zmanjša osnovne stroške, istočasno pa ohranja fleksibilno in sodobno informacijsko okolje. Računovodstvo v oblaku je samo eden od vidikov digitalne transformacije poslovanja. Sodobne stranke svoje poslovanje običajno prestavijo v oblak, da bi učinkoviteje upravljale svoje finančno poslovanje, predvsem ko vodenje poslovnih knjig poteka izven matičnega podjetja, npr. v računovodskem servisu.

Z implementacijo poslovanja v oblaku in uporabo računovodstva v oblaku podjetje začne s procesom digitalne transformacije svojega poslovanja ne glede na to, ali gre za ponudnika računovodskih storitev ali za njihove stranke. Včasih bo ta proces predlagal npr. računovodski servis, ki želi vsem svojim strankam ponuditi učinkovitejše upravljanje financ, drugič pa bo predlagatelj spremembe stranka, ki želi, da ji bodo računovodski dokumenti vedno na voljo kljub temu, da se njeno računovodstvo vodi izven podjetja, saj tako želi izboljšati svoje finančno poslovanje. Ne glede na to, kdo je pobudnik začetka procesa digitalne transformacije poslovanja, morata biti na spremembe v načinu poslovanja pripravljeni obe strani, računovodja in stranka. Zaradi pomanjkanja izkušenj bo morda na začetku pri delu prišlo do kakšnega komunikacijskega ali drugega zatikanja, a dolgoročno so prednosti digitalne transformacije poslovanja večkratne za obe vrsti uporabnikov storitev v oblaku: za računovodje in za stranke.

Zaključek

Že en sam primer nudenja storitev v oblaku, kot je to npr. računovodstvo v oblaku, nam lahko prikaže izzive in prednosti takega načina dela in sodelovanja s strankami. Sodobne stranke želijo imeti vse več časa za izboljšanje svojega poslovanja (B2B) in/ali za izvajanje drugih dejavnosti (B2C), ampak prav poslovanje v oblaku nudi potrebno fleksibilnost pri uporabi različnih storitev: od računovodstva do spletne trgovine ali organizacije webinarja in podobno.
Različni ponudniki t. i. konvencionalnih storitev so med trenutno pandemijo ozavestili pomen vlaganja v digitalno transformacijo svojega poslovanja in spoznali pomen uporabe poslovanja v oblaku, da bi bili lahko vedno na razpolago svojim strankam in tako nemoteno izvajali svoje poslovne dejavnosti v digitalnih razmerah. V spremenjenih okoliščinah (v t. i. novi normali) torej vprašanje za strateške managerje in lastnike podjetij ne bi več smelo biti: »Ali poslujete v oblaku?«, temveč bi se moralo glasiti: »Kako uspešno uporabljate poslovanje v oblaku za spremljanje svojih strank?«

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X