,

Kako računovođe mogu modernizovati poslovanje?

22 Feb 2019

„Ko želi daleko stići, mora rano ustati.”

Računovođa može obavljati različite vrste računovodstvenih poslova, pri čemu se opseg poslova može razlikovati: od unosa finansijskih podataka u poslovne knjige koje su u obliku odgovarajućeg softvera, preko obračuna pojedinih finansijskih vrednosti ( npr. plata, amortizacije i itd.), do ocene trenutnog finansijskog stanja i poslovnog uspeha preduzeća, sve do planiranja finansijskog dela poslovnog plana. Obavljanje ovih poslova jednostavnije je ukoliko računovođa izvrši modernizaciju poslovanja primenom npr. računovodstva ‘u oblaku’. Računovođa modernizovanjem svog poslovanja postaje kvalitetniji pružalac usluga i izvor informacija za strateške menadžere, To znači povećanje konkurentnosti preduzeća na tržištu, pa samim tim omogućava kvalitetan razvoj poslovanja preduzeća.

Knjigovođa vs. Ovlašćeni računovođa

Knjigovođa obavlja poslove izrade, vođenja, čuvanja i održavanja poslovno-finansijske dokumentacije u preduzeću odnosno pomaže pripremu i pregled računa, proučava podatke i poslovne knjige. Zadatak knjigovođe je da pomaže ovlašćenom računovođi u finansijskom savetovanju preduzeća tako što priprema statističke podatke i finansijske izveštaje itd.

 Ovlašćeni računovođa je licenciran za obavljanje poslova u računovodstvenoj profesiji i ima zadatak da priprema namenske informacije za strateško odlučivanje, vrednuje bilansne pozicije, predviđa ishode poslovanja tekućeg i budućeg razdoblja, vrši  uvođenje novih informacionih sistema u preduzeću i drugo. Pri tom je neophodno osigurati kontinuiran profesionalni razvoj računovođe.

Zašto je potrebno modernizovati računovodstvene poslove u preduzeću?

Biti uspešan knjigovođa odnosno ovlašćeni računovođa u savremenom poslovnom okruženju, koje karakterišu konstantne promene, podrazumeva da se poslovne aktivnosti većinom obavljaju u digitalnom okruženju. Informacione tehnologije i njihova primena u računovodstvenim poslovima podrazumijevaju osim korištenja npr. MS Office alata i specijalizovanih softvera za računovodstvo, primenu sve više online alata npr. e-banking, ePDV itd.

Umesto konvencionalnog načina dokumentovanja finansijskih transakcija i izveštavanja, računovođe koriste sve više digitalne alate za ove potrebe. To su samo neki od razloga zašto je neophodno izvršiti modernizaciju računovodstvenih poslova, bez obzira da li se radi o međunaorodnoj grupaciji, preduzećima kćerkama,MSP[1] ili specijalizovanim preduzećima za pružanje računovodstvenih usluga.

Prednosti modernizovanja poslovanja za računovođe

Modernizovanje poslovanja pred računovođe postavlja brojna pitanja. Jedno od pitanja je: Da li nastaviti koristiti samo trenutne softvere ili početi koristiti druge digitalne alate? Pri odgovoru na ovo pitanje, savremeni računovođa nema dilemu. Danas računovođe ne samo da koriste softvere za sopstvene aktivnosti, već sve više računovođa ima vlastite web stranice i koristi prednosti društvenih mreža za saradnju sa trenutnim i potencijalnim klijentima.

Modernizovanje poslovanja računovođama omogućava da svoje usluge pružaju na široj teritoriji odnosno za potrebe međunarodnih grupacija. Za to mogu zahvaliti primeni digitalnih alata u svom poslovanju i to tako da:

  • obavljaju računovodstvene usluge na pojedinačnom tržištu u skladu sa lokalnim zakonima
  • obezbeđuju računovodstveno i poresko savetovanje u skladu sa lokalnim zakonodavstvom
  • vrše vođenje i nadzor nad svim dokumentima u regiji na jednom mestu
  • vrše poređenje lokalnih zakona na nivou međunarodne grupacije
  • jedan računovođa obezbeđuje neophodne informacije za sva tržišta.

 

Internet računovodstvo kao oblik modernizovanja poslovanja

Specijalizovana preduzeća za pružanje računovodstvenih usluga sve više se opredeljuju da primenom internet računovodstva obezbeđuju profesionalnu računovodstvenu podršku međunarodnim grupacijama, bez obzira na specifičnosti koje važe u zakonodavstvu za računovodstvo i poreske politike u različitim državama.

Primenom savremenih informacionih rešenja za online poslovanje odnosno pružanjem usluga internet računovodstva i aktivnim prisustvom na međunarodnom tržištu sve informacije, za sve regije u kojima posluju međunarodne grupacije obezbeđene su na jednom mestu.

 Zaključak

Da li će računovođe posmatrati modernizaciju sopstvenog poslovanja kao pretnju ili šansu za poslovni razvoj zavisi prije svega od spremnosti na promene u trenutnom načinu rada i prelazak na primenu digitalnih alata za (vlastito) međunarodno poslovanje. Na taj način obezbeđuje se pružanje računovodstvenih usluga ne samo MSP koja posluju na domaćem tržištu, nego i međunarodnim grupacijama koja posluju na više različitih tržišta.

Specijalizacija u pružanju računovodstvenih usluga za međunarodne grupacije podrazumeva poznavanje različitih zakona na nivou područja delovanja međunarodne grupacije, primenu odgovarajućim MRS[2] i visok stepen digitalizacije poslovanja korišćenjem npr. računovodstva ‘u oblaku’.

Savremene računovođe koje su se opredelile da kontinuirano modernizuju svoje poslovanje već koriste prednosti  računovodstva ‘u oblaku’, kao i prednosti odgovarajućih mobilnih aplikacija koje klijentima omogućavaju da u svakom trenutku imaju pristup ažurnim i pregledno uređenim podacima o finansijskom poslovanju. Modernizovanjem vlastitog poslovanja, računovođe omogućavaju donosiocima strateških odluka da sve podatke neophodne za poslovanje imaju na dlanu odnosno u svom pametnom telefonu.

[1]Op.a. MSP – mala i srednja preduzeća
[2]Op.a. MRS – Međunarodni računovodstveni standardi

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u lični razvoj i unapređenje znanja i veština nije moguće postići u 21. veku. Konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja i veština podjednako je važno, za uspešnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X