Digitalna stategija vs. Digitalna transformacija

3 Feb 2021

Digitalna preobrazba kaže na implementacijo ustrezne digitalne strategije podjetja. Ena od ovir za strateško vodstvo pri digitalni preobrazbi poslovanja je lahko to, da ustrezne digitalne strategije podjetja ni. Vendar pa odsotnost kreiranja digitalne strategije v podjetju ne sme biti pravilo ali redna praksa. V takšnih okoliščinah mora strateško vodstvo ugotoviti naslednje: zakaj digitalna preobrazba je/ni ustrezno realizirana, oz. katere so razvojne priložnosti podjetja, če uporabijo ustrezno/odgovarjajočo digitalno strategijo?

 

Kaj je digitalna strategija?

Digitalna strategija je osredotočena na uporabo tehnologije za izboljšanje poslovne uspešnosti, najsi to pomeni ustvarjanje novih proizvodov in storitev ali preoblikovanje trenutnih poslovnih procesov. Digitalna strategija določa smer, ki jo bo moralo podjetje ubrati, da z uporabo digitalne tehnologije ustvari nove konkurenčne prednosti, določa pa tudi taktike, ki jih bo uporabilo za doseganje teh sprememb. Običajno digitalna strategija implicira spremembe v poslovnih modelih, kajti nova tehnologija inovativnim podjetjem omogoča opravljanje storitev, ki prej niso bile možne. Digitalna strategija bi morala biti del poslovne strategije. To je strateški načrt podjetja, oblikovan za doseganje določenih ciljev s pomočjo digitalnih tehnologij.

 

Pomen digitalne strategije za digitalno preobrazbo

Da bi podjetje lahko izkoristilo možnosti, ki jih ponujajo sodobne digitalne tehnologije, je treba ustvariti ali preoblikovati digitalno strategijo podjetja. Digitalna strategija daje okvir za razvoj in/ali digitalno preobrazbo poslovanja podjetja ter skozi primere uspešnih in neuspešnih praks opozarja na povezane izzive.

Izgradnja učinkovite digitalne strategije je v današnjem omreženem času zelo pomembna. Največje svetovne korporacije uporabljajo digitalno strategijo tako, da so razvile digitalne platforme ali pa sodelujejo s tistimi, ki jim nudijo ekosistem, zasnovan na spletni platformi in/ali poslovanju v oblaku. Za uspešno realizacijo svojega lastnega ekosistema, zasnovanega na spletni platformi in/ali poslovanje v oblaku, je za podjetje ključno, da ima ustrezno digitalno strategijo in da se nauči, kako se ta povezuje z analizo podatkov, umetno inteligenco in strategijo upravljanja s podatki v podjetju. Digitalna strategija in na njej zasnovana analitika omogočata ustvarjanje edinstvenega in integriranega IKT ekosistema.

 

Najbolj opazne ovire pri digitalni preobrazbi

Aktualna pandemija je pokazala, da precejšnje število malih in srednje velikih podjetij (MSP) na domačem tržišču nima ustrezne digitalne strategije, pa tudi to, da se pod pritiskom zunanjih okoliščin (npr. pandemije) proces digitalne preobrazbe pospeši. To je vplivalo tudi na »nove« ovire pri digitalni preobrazbi poslovanja, med tremi najpomembnejšimi elementi pa se znajdejo:

  • skrb za zasebnost podatkov in kibernetsko varnost,
  • pomanjkljivi viri (finančni, kadrovski, časovni),
  • nezmožnost interpretacije podatkov in informacijska preobremenjenost.

To niso neke »nove« ovire pri digitalni preobrazbi poslovanja, a v pogojih pandemije so to najbolj prepoznani in vidni elementi, ki jih ne smemo zanemariti niti po zaključku pandemije, saj gre za izjemno pomembne dejavnike, ki jim je treba pri digitalni preobrazbi posvetiti posebno pozornost.

 

Procesni pristop k digitalni preobrazbi

Za uspešno obvladovanje predstavljenih ovir mora strateško vodstvo k digitalni preobrazbi pristopiti postopno. Procesni pristop kaže na postopno digitalno preobrazbo poslovanja, skladno z utrjenimi strateškimi prioritetami, ki so definirane v digitalni strategiji podjetja.

Uporaba postopnega pristopa pri digitalni preobrazbi poslovanja strateško vodstvo sooča s številnimi izzivi, med katerimi sta najpogosteje pomanjkanje vizije in neustrezne izkušnje z upravljanjem sprememb pri digitalni preobrazbi poslovanja.

Dodatni izziv za strateško vodstvo v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) je neobstoječa standardizacija in pomanjkljivo dokumentiranje poslovnih procesov, kar pomeni, da je proces digitalne preobrazbe v MSP‑jih počasnejši v primerjavi z velikimi podjetji in korporacijami, ki imajo relativno dobro organizirane poslovne procese. Po drugi strani pa strateškim vodstvom v velikih podjetjih in korporacijah obstoječa sistematizacija poslovnih procesov lahko istočasno predstavlja ogromen izziv, če v organizaciji ni zavezanosti k temu, da se izvede preoblikovanje poslovnih procesov kot ena od neizogibnih faz v procesu digitalne preobrazbe.

Optimiziranje poslovnih procesov v podjetju je treba začeti na tak način, da bodo stranke v središču vseh poslovnih procesov. Digitalna preobrazba se običajno začne z digitalizacijo računovodstva oz. z implementacijo ERP-ja. Prodajno-marketinški del in proces upravljanja odnosov s strankami sta običajno zapostavljena ali se naslovita šele naknadno z implementacijo celovite CRM rešitve. Ko stranke niso v središču vseh poslovnih procesov v podjetju, izvedba ne bo prilagojena potrebam odločevalcev, kar pripelje do nemogočih interpretacij podatkov in informacijske preobremenjenosti v podjetju. Procesni pristop k digitalni preobrazbi mora zagotoviti, da vsi poslovni procesi v podjetju služijo stranki, pri čemer se načrtovanje in upravljanje z viri izvaja na celosten način.

 

Zaključek

Ne glede na izbrani model digitalne preobrazbe poslovanja morajo biti vsi poslovni procesi in digitalna orodja, ki jih pri tem uporabljamo, integrirani v edinstven informacijski sistem, z odgovarjajočo IT arhitekturo in interno organizacijo v podjetju, kar se učinkovito doseže z implementacijo ustrezne digitalne strategije podjetja.

Pri digitalni preobrazbi poslovanja mora strateško vodstvo narediti obrat. Uspešna realizacija digitalne strategije mora biti prva naloga, ki se bo realizirala z uvedbo ustreznih poslovnih modelov in digitalnih tehnologij. Vse dokler je v podjetju digitalna preobrazba primarna, digitalna strategija pa zanemarjena, finančni učinek vlaganja v digitalne tehnologije ne bo optimalno izkoriščen za razvojne potrebe podjetja.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X