PANTHEON AKADEMIJA

Vodenje poslovanja s tujino

Vsebina izobraževanja:

ECL
 • Kontrole na Šifrantu identov in šifrantu Subjektov, izpisi (obračun prejetih in izdanih računov), pregled pozicij materialnih prometov
 • Šifrant vrst dokumentov za ECL
 • Primer izdelave iz:
  • iz menija Blago – ECL
  • neposredno iz prejete fakture s pomočjo bližnjice iz menija čarovnikov
 • Osnovni podatki
 • Postavke ECL
 • Izbiranje dokumentov za povezovanje z ECL
 • Stroški in dajatve
Intrastat
 • Šifrant vrst dokumentov – intrastat prejem in odprema, nastavitev posebnega praga za podjetja, ki so dolžna poročati dodatne podatke
 • Nastavitve na Identu
 • Pripadajči šifranti (šifrant carinskih tarif)
 • Vnos izdanih in prejetih računov, kateri tipi dokumentov se upoštevajo pri izdelavi poročila
 • Primer Izdelava intrastat poročila (iz menija Blago – Intrastat prejem ali odprema ali pa neposredno iz prejete fakture, s pomočjo bližnjice iz menija čarovnikov)
 • Izpis, kontrole
 • Izvoz podatkov oz. poročila
Carinska skladišča
 • Prevzem na carinsko skladišče
 • Izdaja iz carinskega skladišča
 • Tranzit
 • Carinska prijava
 • Obračun carine
 • Obračun prometov v carinskem skladišču

REDNA CENA

49 EUR + DDV/osebo

X