PANTHEON AKADEMIJA

Skladišča, prenosi med skladišči, zaloge in inventura

V okviru 4. sklopa Šole prodaje in nabave v PANTHEON-u – Skladišča, prenosi med skladišči, zaloge in inventura – bomo spoznali sledeče vsebine:

Skladišča in prenosi med skladišči
 • Nastavitev skladišč ter nastavitve identov
 • Nastavitve vrst dokumentov za medskladiščne prenose
 • Dokument prenosa
 • Obračun medskladiščnih prenosov
 • Pregled izpisov in avtorizacij
Obvladovanje zalog in dokumentov
 • Nastavitve za nadzor zalog v administratorski konzoli
 • Nastavitve na nivoju skladišč in vrst dokumentov
 • Vpliv blagovnih dokumentov na zaloge
 • Kontrola zalog
 • Izpisi zalog (skladiščni karton, trenutna zaloga, negativne zaloge, serijske številke)
 • Obračun materialnih prometov
 • Primerjava prihodkov in stroškov
 • Preračun prometov
 • Inventura

Celotni učni načrt Šole prodaje in nabave v PANTHEON-u

 

REDNA CENA

90,00 EUR + DDV/osebo

X