PANTHEON AKADEMIJA

Prodaja

ProdajV okviru 3. sklopa Šole prodaje in nabave v PANTHEON-u – Prodaja – vam bomo predstavili:

Naročila kupcev
 • Nastavitve vrst dokumentov, statusov in administratorske konzole za naročila
 • Naročila kupcev v Proizvodnjo
 • Naročilo kupcev po maloprodajnih cenah
 • Pregled cenovne politike (cenovni razredi, POG, ceniki, ločene kalkulacije, akcijski popusti)
 • Načrtovanje naročil
 • Odpremna lista/trde rezervacije
 • Obračun naročil kupcev
 • Pregled pozicij naročil
 • Pregled izpisov naročil in avtorizacij
Prodaja
 • Nastavitve vrst dokumentov in administratorske konzole za dokumente Izdaja
 • Dokument izdaje
 • Interna izdaja
 • Zbirna izdaja
 • Prejeti avansi
 • Lastna poraba
 • Evidenčna zbirna izdaja
 • Dokument izdaje iz tujine
 • Trošarine na strani izdaje
 • Dokument izdaje po maloprodajnih cenah
 • Pregled cenovne politike (cenovni razredi, POG, ceniki, ločene kalkulacije, akcijski popusti)
 • Periodično fakturiranje
 • Sprememba cene
 • Obračun izdanih dokumentov
 • Trgovske evidence
 • Blagajna in obročno plačevanje
 • Povezave na dokumentih
 • Pregled izpisov in avtorizacij

Celotni učni načrt Šole prodaje in nabave v PANTHEON-u

 

REDNA CENA

90 EUR + DDV/osebo

X