PANTHEON AKADEMIJA

Priprava za obračun plač za kadrovike

Priprava za obračun plač za kadrovike – 4. sklop Šole za PANTHEON kadrovike (4h)

Osrednja vsebina:

 • Nastavitev podatkov o delovnemu mestu, delovnemu razmerju, podatki o detaširanemu
  delavcu…
 • Osebna ocena in ocenjevanje – nadrejeni lahko mesečno oz. obdobno ocenjuje in spremlja
  uspešnost dela zaposlenih
 • Poljubna polja – določimo lahko numerična ali tekstovna poljubna polja, ki jih bomo
  kasneje uporabljali v kadrovski evidenci ali pri izračunu plač
 • Določimo različne obračune izplačil (redni obračun, regres, avtorski honorar …)
 • Račun – vodenje podatkov o domačih ali tujih računih delavce
 • Oljašave – vnos in spremljanje olajšav za vzdrževane družinske člane
 • Sindikat
 • PDPZ
 • Krediti – vnos različnih tipov odtegljajev(preživnine, izvršbe, krediti…)

 

REDNA CENA

90 EUR + ddv/osebo – 30% popust za prijave do 5 dni pred izobraževanjem ali naročilu posnetka

X