Izobraževanje po vaši meri

Datalab Akademija organizira prilagojeno izobraževanje za 1 do 3 osebe iz istega podjetja. Tako izobraževanje poteka v obliki coachinga na lokaciji stranke, preko spleta ali v učilnici Datalab Akademije. Predavatelj/svetovalec vam lahko poda učne vsebine, ki so enake kurikulumom osnovnih ali naprednih tečajev PANTHEON, ali pa v dogovoru z vami pripravi prilagojen učni načrt, ki bo predstavil izbrane funkcionalnosti programa PANTHEON.

Prednosti prilagojenega izobraževanja

Prilagojeno izobraževanje bi lahko za lažjo predstavo primerjali z vadbo v fitnesu. Zagotovo ne gre enačiti osebnega pristopa trenerja, ki se posveča zgolj eni osebi, s skupinsko vadbo večje skupine.

Trening ene osebe

Če bo fitnes trener poskušal fizično pripraviti samo eno osebo, bo njegova priprava in izvedba potekala tako, da bo tej osebi na prvem mestu izmeril njeno fizično pripravljenost, pozanimal se bo o njeni zdravstveni preteklosti, morebitnih nevšečnostih ter določil časovno prilagojen, oseben sistem vadbe. Osebno bo nadzoroval in spremljal napredek vadečega. Ves njegov čas v trenutku vadbe bo posvečen samo eni osebi. Njegov edini cilj bo, da bo vadeči treniral kar se da optimalno.

Trening manjše homogene skupine

Če bo fitnes trener poskušal fizično pripraviti npr. družino, bo njegova priprava nekoliko povečana. Poskušal bo ugotoviti fizično pripravljenost vseh članov. Določil bo prilagojen sistem vadbe za skupino ter posamezne elemente za vsakega posameznika, ki so posebni samo zanj. Skupino bo osebno nadzoroval in usmerjal posameznika v sistemsko vadbo, oz. določene elemente prilagajal posameznim članom. Časovni okvir vadbe bo prilagojen tako, da bo ustrezal vsem članom skupine (tudi če je to zvečer ali v zgodnjih jutranjih urah). Trener bo ves čas treninga moral krmiliti med vami in vašimi člani, da bodo vsi prejeli največ, za kar bo z njegove strani potrebno nekoliko več napora. Njegov končni cilj bo, da boste vi in vaša družina trenirali kar se da optimalno.

Trening večje nehomogene skupine

V kolikor bo fitnes trener pristopal h treningu večje nehomogene skupine, bo trening običajno izvedel po neki standardni metodologiji, po nekem standardnem predpisanem modelu. Poskušal se bo potruditi za vse vključene, vendar bo svojo pozornost vseeno moral razpršiti. Individualne obravnave bo zelo malo, saj pri večji skupini običajno drugače ni mogoče, da bi trening lahko potekal nemoteno in v časovnem okviru npr. ene ure kolikor časa trening poteka. Svoj tempo bo prilagodil večini (tudi če vi niste del večine), čas izvedbe treninga bo v predhodno predpisanem času (tudi če vi takrat nimate časa) …

Zakaj se odločiti za izobraževanje po meri?

Prilagojeno izobraževanje je namenjeno vsem vam, ki si želite osebne pozornosti in pomoči predavatelja, ki je ustrezno strokovno usposobljen ter pozna PANTHEON področje, na katerem potrebujete pomoč. Vsebine, podane v okviru izobraževanja, bodo prilagojene vašim željam in potrebam, prav tako pa boste lahko sami določili termin ter časovni okvir učenja. Z osebno predstavitvijo optimalnih praktičnih rešitev v PANTHEON-u boste dosegli večjo učinkovitost pri vašem delu.

Cenik prilagojenega izobraževanja

V ceno prilagojenega izobraževanja je vključeno izobraževanje za eno do tri osebe. V kolikor mora (zaradi specifične tematike, ki jo naročnik in predavatelj skupaj določita) predavatelj nameniti več ur za pripravo izobraževanja, se ta obračuna posebej. V kolikor mora organizator zaradi specifičnosti ali zahtevnosti tematike k sodelovanju/svetovanju povabiti zunanje predavatelje – specialiste za PANTHEON, se cena prilagojenega izobraževanja oblikuje po dogovoru. V ceno prav tako niso vključeni potni stroški za izobraževanje na lastni lokaciji.

Organizator Datalab SI d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve napovednika ali cenika izobraževanj.

Možnosti odjave: Organizator in naročnik skupaj določita termin prilagojenega izobraževanja na lokaciji stranke, v učilnici Datalab Akademije ali preko spleta. Naročnik lahko v dogovoru z organizatorjem prestavi dogovorjeni rok prilagojenega izobraževanja do dva delovna dneva pred pričetkom izobraževanja. V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe na izobraževanju, vam bomo žal primorani zaračunati 100% vrednost dogovorjene cene.

Več informacij

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z izobraževanjem in razpisanimi tečaji lahko pokličete:

Vanja Cigoj, vodja Datalab Akademije, tel. 01 252 89 39 ali 041 96 77 04
Blažka Pečjak, prijave in splošne informacije, tel. 01 252 89 52

X