PANTHEON AKADEMIJA

Osnove računovodstva in financ v PANTHEON-u

V okviru delavnice vas bomo v seznanili s kontnim planom, nastavitvami kontnega plana ter možnostmi prilagajanja kontnega plana lastnim potrebam. Spoznali bomo nastavitve avtomatskega knjiženja ter izvedli primere avtomatskih knjiženj kot npr. knjiženje prejetih in izdanih računov, blagajne, potnih nalogov, porabe materiala ipd.

Spoznali bomo ročno knjiženje, kontrolo avtomatskih knjiženj, nastavitve vrst dokumentov glavne knjige in vse cilje utrjevali na praktičnih primerih.

Učni načrt

 

REDNA CENA

90,00 EUR + DDV/osebo

X