PANTHEON AKADEMIJA

Osnove blagovno-materialnega poslovanja

V okviru delavnice “Osnove blagovno-materialnega poslovanja” vas bomo seznanili z osnovnimi šifranti kot so šifrant subjektov in identov ter šifrant vrst dokumentov. Spoznali bomo osnove blagovno-materialnega poslovanja in si ogledali naročila kupcev in dobaviteljem, prenos naročil na dokumente izdaje in prevzema, povezovanje internih in zbirnih dokumentov, povezavo dokumentov izdaje in prevzema z blagajno, pripravo plačilnih nalogov, obročna plačila, avansne račune, dobropise, pregled zaloge in skladiščnih kartic, preračun zalog in več.

Učni načrt

 

REDNA CENA

90 EUR + DDV/osebo

X