PANTHEON AKADEMIJA

Obračun plač in stroškov dela November 2018

Obračun plač in stroškov dela – 8. sklop Šole PANTHEON računovodstva (8h)

V okviru delavnice Obračun plač in stroškov dela bomo spoznali vnos delavca in ostalih parametrov za izračun plač v Personalno mapo, nastavitve za različne modele obračuna plač, formule za obračun plač in primere, obračun plač in stroškov dela, kontrole obračuna plač, avtomatizacijo in prenos podatkov, plačilne liste, obrazce ter knjiženje s področja osebnih prejemkov zaposlenih.

Osrednja vsebina:

 • Obračun plač in stroškov dela
 • Vnos delavca in ostalih parametrov za izračun plač
 • Nastavitve za različne modele obračuna plač
 • Redno delo
 • Obračun regresa za letni dopust.
 • Obračun drugih prejemkov iz delovnega razmerja (razne vrste odpravnin, solidarnostne
  pomoči, jubilejne nagrade).
 • Pogodbe z zunanjimi sodelavci (avtorske in podjemne pogodbe, podobe o poslovodenju,
  sejnine ipd.).
 • Formule za obračun plač in primeri (redno delo, boleznine, dodatki na redno delo, odbitki,
  bonitete, razlika do minimalne plače, povračila stroškov prevoza in prehrane) obračun plač,
  odbitkov ter stroškov dela
 • Kontrole obračuna plač, avtomatizacija in prenos podatkov
 • Plačilne liste, obrazci (REK, ZAP, zahtevek za refundacijo)
 • Knjiženje s področja osebnih prejemkov zaposlenih
 • Plačilni promet za plače
 • Digitalizacija in avtomatizacija na področju Kadri/Plače
  NOVOST! PANTHEON poslovni proces (Workflow) na plačah in kadrih (nadomestil do/nad
  30 dni, prenos iz koledarja odsotnosti, opravil, koledarja podjetja in potnih nalogov,
  brisanje kandidatov,…)
  NOVOST! Uvoz šifrantov iz WEB portala (šifrant VZ, VD, prispevkov, formul za dopuste,
  …)
  NOVOST! AutoDoctoring – Polnjene šifranta povprečnih plač, Polnjenje statusa ZSVarPre
  inp.

 

Podrobne informacije: dlacademy@datalab.si ali na telefon 01 252 89 52/39

REDNA CENA

180 EUR + ddv/osebo – 30% popust za prijave do 5 dni pred izobraževanjem ali naročilu posnetka

X